Sejarah desa

Administrator | 08 Januari 2019 12:12:51 | 26.782 Kali

SEJARAH RINGKES

HADEGING DESA TUKSONO

 

Kacarios duk ing nguni kanthi paring dalem saking Pamarintah Ngayogyakarta Hadiningrat arupi serat katetepan suryo kaping sedoso (10), wulan januari (1), warsa sewu sangangatus kanwandasa pitu (1947) minongko madegipun Kalurahan Tuksono.

Sakderengipun Kalurahan Tuksono madeg wonten kalih kalurahan inggih puniko:

 1. Kalurahan Kalikutuk mapan ing dusun Gunung Duk, ingkang dipun asta panjenenganipun ki Soma Praworo (suwargi);
 2. Kalurahan Kalisono mapan ing dusun Karang, ingkang dipun asta panjenenganipun Ki Somenggolo (suwargi);

Kekalih kalurahan punika lajeng nyawiji dados setunggal Kalurahan Tuksono.

Nami Tuksono kadadosan saking Tuk-Sono, Tuk kapendet saking Kalikutuk, lan Sono kapendet saking Kalisono.

Lajeng ingkang ngasta Lurah Desa Tuksono inggih punika:

 1. Ki Ngarimpi Sosrodiharjo (suwargi) saking Dusun Karang;
 2. Ki Ngali Atmopranoto (suwargi) saking Dusun Karang;
 • Bapak Saryono, S.Pd., saking Dusun Bulak;
 1. Bapak Panut Hadi Santosa, saking Dusun Gunung Duk;
 2. Bapak Zainuri, saking Dusun Taruban Wetan ingkang ngasta Kepala Desa sakmenika.

Lajeng minangka kangge pangenget-enget wonten tilaran pusaka saking para sepuh arupi:

 1. Songsong Agung (Payung Pangayoman);
 2. Tombak (Sipat Kandel);
 3. Dwoja (Gendera abrit pethak).

Pengetan dumadosing Desa Tuksono sampun kaadani:

 1. Pengetan ingkang kaping 70 kaadani 10 Januari 2017 wonten Peken Nyonyol (Krebet)
 2. Pengetan ingkang kaping 71 kaadani 10 Januari 2018 wonten ngajeng “Sanggar Ngamarto” (Karang)
 3. Sakamenika pengetan ingkang kaping 72 kanthi kegiatan mujahadah, upacara, ziaroh.

Mekaten sejarah dumadosing hadeging Desa Tuksono wonten kirang saha lepat nyuwun pangapunten, mugi-mugi Desa Tuksono dados Desa ingkang gemah ripah kartata raharjo.

 

-Nuwun-

 

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
No. HP
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Tuksono No 29,Karang, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo
Desa : TUKSONO
Kecamatan : SENTOLO
Kabupaten : KULON PROGO
Kodepos : 55664
Telepon :
Email : tuksonokulonprogo@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Statistik SID